Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no thrì de na h-eisimpleirean de dh’obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag obair air S.T.E.M agus World of Work, chruthaich a’ mhòr chuid modail àraid agus chuala sinn mu dheidhinn iomadh obair eadar-dhealaichte cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chuir sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang ‘s a bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71