Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no trì de na h-eisimpleirean de obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag’obair air S.T.E.M is World of Work, chruthaich a mhòr chuid modail àraid is chuala sinn mu dheidhinn iomadh obraichean eadar-dhealaichte, cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chur sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang sa bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *