Fàilte gu Clas 1 Gorm

Abair gun robh spòrs againn ann an Clas 1 Gorm.

Air a’ chiad seachdainn rinn sinn obair ceangailte ri WOW! Thuirt a’ Chailleach  – Oidhche. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn dathan agus rinn sinn bogha-frois breagha agus cailleachan-oidhche

Chòrd e rinn a bhith a’ fàs eòlach air ar seòmar ùr.