Fàilte gu am blog aig Clas 3F! :)

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinne ann an 3F trang ag ionnsachadh tòrr!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar dhaoine à Alba a tha ainmeil ann an spòrs. Mar eisimpleir, Chris Hoy agus Andy Murray. Smaoinich sinn mu dheidhinn na h-adhbharan a tha sinne gu bhith nar Albanaich ainmeil aon latha.

Chruthaich sinn dìneasaran a’ cleachdadh cumaidhean- nach iad a tha eagalach!

An t-seachdain sa chaidh, rinn sinn flùraichean snog a’ sealltainn na riaghaltean againn. Tha sinn math air a bhith gan leantainn!

Mar sin leat an-dràsta!

Clas 3F