Fàilte gu Clas 1 Buidhe

Tha na sgoilearan ann an Clas 1 Buidhe air a bhith ag obair air cunntadh sa Ghàidhlig, bho 0-5 agus air ais. Chaidh sinn a-mach airson ar n- ionnsachadh a dhèanamh agus tharraing sinn diofar shamhlaidhean gus gach àireamh a riochdadh. Bha seo spòrsail!

A’ bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn òrain ùra an t-seachdain seo, agus gheibhear cuid dhiubh aig na seòlaidhean a leanas:

Brochan Lom:

Coig tunnagan beaga:

Rainbow song:

https://m.soundcloud.com/go-gaelic/rainbow-song-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *