Cruinneachadh

Ann an sgoil an-diugh chaidh a h-uile duine ann an Clas 1 dhan thalla airson cruinneachadh. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean na sgoile. ‘S iad  sin:

  • Bi Còir
  • Èist gu math agus
  • Bi Sàbhailte

Sheinn sinn òrain cuideachd. Bha e deagh spòrs againn!