Clas 1 Gorm s.t. 26.8.19

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan  0 1 2 3 4 agus 5!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn là agus oidhche.  Tha sinn èolach air na beathaichean a chì sinn tron latha agus tron oidhche.  Rinn sinn dealbhan oidhche cuideachd!