Mo Choimhearsnachd Sgoile

An t-seachtain seo, tha sinn air a bhtih ag ionnsachadh mu dheidhinn na goireasan againn agus ciamar a tha sinn a’ coimhead às deidh goireasan ar sgoile.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn coimhearsnachd na sgoile agus mar sheallas tu spèis do ghoirsean na sgoile le bhith dhan cumail glan.

Mar phàirt den ionnsachadh seo, thog sinn rud dhan sgudail bhon raon-chluich.

Bhruidhinn sinn cuideachd mu shlàinteachas, bha miotag aig a h-uile duine agus ghlan a h-uile duine an làmhan às a dheidh.

.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *