Bòrd nan Deagh Naidheachdan

Ann an Clas 3F, tha bòrd againn airson naidheachdan math a shealltainn. Tha cuid den chlas air bonn no dealbhan a thoirt a-steach airson a’ bhùird.

Mar eisimpleir, bhuanaich Keeva agus Madie bonn airson ball-coise agus bhuanaich Dawid bonn air sgàth ‘s gun deach e cuairt air baidhseagal timcheall baile Ghlaschu fad 54 mìle!! Wow!!

Rinn Mhairi dealbh ÀLAINN aig an taigh a’ tarraing bheachdan bho an leabhar-chlas againn ‘”Nì siud a chùis” thuirt na creidheannan’. Chuir i dath gorm air a’ ghrian gus nach biodh Orains agus buidhe a’ sabaid! Deagh bheachd a’ Mhairi!