Fàilte gu Blog Clas 3S

Seo an clàr-ama againn airson a’ chiad teirm.  Chì sibh gu bheil sinn uabhasach trang fad’ na seachdainn ann an Clas 3S!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *