Term 2 in Clas 3/2

Gheibh sibh an seo sealladh farsaing air na tha Clas 3/2 ris air an teirm seo | Please find attached some information on what P3/2 are learning this term.

Please note that there are overviews for both P2 and P3 attached and while there is a lot of overlap, where they differ the children will be covering the sections relevant to them.

Clas 2 Term 2

Clas 3 Term 2

Clas 3/2 ag ionnsachadh mu dheidhinn Lìte

An teirm seo ‘s e “Lìte: Ar Coimhearsnachd” a th’ anns a’ phroiseact againn. Rinn sinn mapaichean dhen àite agus dealbhan de Chladach  Lìte.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na tramaichean agus dè cho fad ‘s a tha iad air a bhith gan togail. Bha deaspad againn mun deidhinn agus bha tòrr bheachdan againn airson agus an aghadh na tramaichean.

Bhruidhinn sinn cuideacdhd mu dheidhinn an iomairt “Sàbhail Leith Walk” agus smaoinich sinn mu dheidhinn na ‘s urrainn dhuinn a dhèanamh leis na togalaichean a tha seo. Bu toil leinn pàirc ùr agus amar snàmh a bhith ann, no dìreach buthan ùra.

Dh’íonnsaich sinn mu dheidhinn àm buain agus rinn sinn postairean mu dheidhinn. Choimhead sinn air bhidio mu dheidhinn bancaidhean bìdh agus thug sinn biadh a-steach airson am banca bìdh an-seo ann an Lìte.

 

Deagh shaor làithean dhuibh uile,

Clas 3/2