Luchd-tadhail a’ Tighinn a Chèilidh air Clas 1.

Bha seachdain gu math inntinneach aig a’ chlas ann an t-seachdain seo. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dhotairean, banaltraman agus dè a bhios a’ tachart ann an ospadal.

Bha sinn gu math fortanach gun tàinig dithis de ar pàrantan a thadhal oirnn agus iadsan ag obair mar dhotairean meidigeach. Bhruidhinn iad mu dheidhinn an obair aca agus thug iad a-steach diofar innealan a tha air an cleachdadh aig  dhotairean agus banaltraman.

Bha tòrr spòrs agus tòrr ionnsachaidh again!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *