Fàilte gu Clas 3/2!

Halo a h-uile duine agus fàilte gu blog Clas 3/2!

Tha mi duilich nach do sgrìobh sinn Blog fhathast am bliadhna ach tha mi a’ gealltainn dhuibh gum bi fear ann gach seachdain bho seo a-mach! Tha an Clar-àma (timetable) airson a’ chlas agus an Powerpoint bho oidhche Coinnich An Tidsear (Meet the Teacher) ceangailte gu h-ìosal.

 

Tha sinn air a bhith trang ann an Clas 3/2 – ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean agus gan cur ri chèile airson dealbhan agus pàtrain a chruthachadh.

 

   

 

Rinn Clas 3 geamannan buird cuideachd airson sùil a thoirt air ais air Faclan Cumanta 1 agus bha tòrr spòrs againn gan cluich.

 

   

Clas 32 Meet the teacher

Timetable C32

Tìoraidh,

Miss Bloomer & Clas 3/2