“Nì Siud a Chùis”, Thuirt na Crèidheanan!

Ann an sgrìobhadh, bha Clas 3F ag ionnsachadh mu dheidhinn a bhith a’ sgrìobhadh litir.

Chlead sinn an leabhar “Ni Siud a’ Chùis” Thuirt na Crèidheanan airson ar cuideachadh.

San leabhar, dh’fhalbh gach crèidhean air sgàth ‘s nach robh iad toilichte- na crèidheanan bochd! Sgrìobh sinne litrichean gu na crèidheanan a’ dh’fhaighneachd dhaibh am b’urrainn dhaibh tilleadh.

Cuideachd, rinn sinn collages agus buileagan-comhraidh mu dheidhinn gach crèidhean.

Till air ais crèidheanan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *