Fàilte gu Clas 3/2!

Halo a h-uile duine agus fàilte gu blog Clas 3/2!

Tha mi duilich nach do sgrìobh sinn Blog fhathast am bliadhna ach tha mi a’ gealltainn dhuibh gum bi fear ann gach seachdain bho seo a-mach! Tha an Clar-àma (timetable) airson a’ chlas agus an Powerpoint bho oidhche Coinnich An Tidsear (Meet the Teacher) ceangailte gu h-ìosal.

 

Tha sinn air a bhith trang ann an Clas 3/2 – ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean agus gan cur ri chèile airson dealbhan agus pàtrain a chruthachadh.

 

   

 

Rinn Clas 3 geamannan buird cuideachd airson sùil a thoirt air ais air Faclan Cumanta 1 agus bha tòrr spòrs againn gan cluich.

 

   

Clas 32 Meet the teacher

Timetable C32

Tìoraidh,

Miss Bloomer & Clas 3/2

C7 WB 30.09.19

In Sports this week we really enjoyed doing a hockey tournament. We have been learning about zones and staying in position which has made it a lot easier to pass and work well as a team.

This week, we started a new way of organising our learning. We had the opportunity to do independent learning, then we worked in a small group with Ms Hoy, Ms Brown , Ms Charnley, Mr Vitry or Mr Charity. For independent learning we had a lot of choices and we did activities like modelling using spaghetti and blu tac or junk, making board games, editing texts, kaboom (maths game) making a maths jigsaw and playing a marbles game to learn times tables. It was fun being independent and getting to choose our activities.

Today, we got started with our skills for life, work and creativity. We had groups doing role play, knitting, running club (time trials), drama and art. We decorated big jotters to show our personalities and interests. We are going to use the jotters for proof of learning. Today, after our activities, we marked what we had learned and thought about our goals.

 

Luchd-tadhail a’ Tighinn a Chèilidh air Clas 1.

Bha seachdain gu math inntinneach aig a’ chlas ann an t-seachdain seo. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dhotairean, banaltraman agus dè a bhios a’ tachart ann an ospadal.

Bha sinn gu math fortanach gun tàinig dithis de ar pàrantan a thadhal oirnn agus iadsan ag obair mar dhotairean meidigeach. Bhruidhinn iad mu dheidhinn an obair aca agus thug iad a-steach diofar innealan a tha air an cleachdadh aig  dhotairean agus banaltraman.

Bha tòrr spòrs agus tòrr ionnsachaidh again!

Poilis

Thàinig dithis phoilis, PC Caimbeul is PC Dòmhnallach a’ cèilidh air Clas 1 Gorm an t-seachdainn sa chaidh is abair gun robh e a’ còrdadh rinn.  Dh’inns iad dhuinn mun obair aca is dh’ionnsaich sinn gum bi iad a’ cuideachadh dhaoine gu tric an àite dìreach a bhith glacadh mheirlich!  Leig iad leinn coimhead air na stuthan aca is leig iad leinn an èideadh a chur oirnn.  Abair deagh mhadainn.  Fiù nach robh Gàidhlig aig PC Dhòmhnallach!

TnaP Stir fry!

A bheil thu ag iarraidh TnaP stir-fry?  Last Monday the gardening group harvested vegetables from the garden; spring onions, kale, runner beans, brassica, cabbage, corn on the cob and calendula petals then whizzed up a tasty stir fry with a garnish of borage flowers.  Blasta blasta!