Biadh

Leis gur e biadh an cuspair againn, tha C5 air a bhith trang ag ionnsachadh cò às a tha ar biadh a’ tighinn agus na bhios bicarbonate of soda a’ dèanamh nuair a bhios sinn a’ fuine.

Diahoine sa chaidh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bòrcadh ‘s chuir sinn sìol lusan abhacàdo gus am bi lusan againn fhèin san Earrach.  Tha sinn an dòchas gum fàs iad is gum faic sinn am bòrc.

An-diugh, bha C5 a’ fuine ‘Bonnaich Anama’ air sgàth ’s gur e Latha nan Naomh Uile a th’ ann.  Chì sibh an taois againn.  Chleachd sinn iomadh sgil, abair gu robh e spòrsail. Seo an reasabaidh: bonnaich anama