C4D- Fonaics na Beurla

Tha C4D air a bhith ag ionnsachadh foniacs na Beurla còmhla ris a Bhean Uasal Young.

“Tha ionnsachadh fonaics spòrsail or bidh sinn a’ dèanamh cumaidhean airson gach litir agus fuam, agus bidh sinn a’ cluich ‘Tha Sìm ag radh’