Seachdainn a’ tòiseachadh 28.10.19

Fàilte air ais chun a’ bhlog againn.

Tha sinn air an dàrna teirm a thòiseachadh agus abair gu bheil dùil againn gum bi sinn trang! Lorgaibh sibh am plana air na rudan a tha sinn a’ dol a dh’ionnsachadh an teirm seo gu h-ìosal.

What we are learning in c3, term 2, session 2019-20

An t-seachdainn seo, chruithich sinn dealbhan de thaighean eagalach Oidhche Shamnha. Thoiribh sùil orra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *