Ag ionnsachadh na Dathan le Òran bho Patsy

Bha sinn trang còmhla ri Patsy, ar tidsear ciùil  an-diugh a’ seinn òran a bha gar cuideachadh le a bhith ag ionnsachadh na facail Ghàidhlig airson gach dath.

 

We had great fun at our music class today. Patsy, our music teacher was teaching us a song that helped us to learn the Gaelic words for all our colours.

Dearg – Red

Gorm – Blue

Uaine – Green

Buidhe – Yellow

Purpaidh – Purple

Orains – Orange

Pinc – Pink

Donn – Brown

Geal – White

 Dubh – Black