Diwali

Anns an sgoil-àraich bha sinn a’ comharrachadh fèis Diwali. Bha a’ Bh-uas NicFhionghuin ag innse dhuinn an sgeulachd mu dheidhinn Rama agus Sita.

 

At sgoil-àraich we were celebrating Diwali. We listened very well to Ms MacKinnon telling us the story of Rama and Sita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *