Fòrsaichean agus Iom-tharraing

‘S e Fòrsaichean agus Iom-tharraing an cuspair air a bheil sinn ag obair an-dràsta sa chlas. Gus seo a rannsachadh, dh’obraich sinn ann am buidhnean gus drochaidean a thogail a-mach à pàipear.

 

Chleachd sinn diofar chumaidhean san dèanamh aca gus structar teann, làidir a chruthachadh.

Nuair a bha sinn riaraichte le ar drochaidean,  chuir feadhainn againn ar botail uisge air muin nan drochaidean gus faicinn an seasadh iad ri cuideam an uisge!