Là na Taingealachd Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh

Anns an sgoil-àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh agus na tha iad a’ dèanamh ann an sin airson comharrachadh Là na Taingealachd.

Thainig dà mhamaidh Aimeireaganach a-steach dhan sgoil-àraich airson innse dhuinn beagan mu dheidhinn Là na Taingealachd. Dh’innse iad dhuinn carson a tha iad a’ comharrachadh an là seo agus na tha iad a’ dèanamh mar theaghlach air an latha sònraichte seo.

In sgoil-àraich we have been learning about the USA and about why many Americans celebrate Thanksgiving.

Two of our American mums came in to tell us a bit about Thanksgiving. They explained to us why Thanksgiving is a special celebration day in the USA. They also told us about what they do as a family to celebrate this special day.