Clas 2D- 6/01/20

Fàilte gu blog Clas 2D.

An t-seachdain seo bha àm spòrsail againn a’ bruidhinn mu na saor-làithean againn agus rinn sinn beagan obair air an Matamataigs againn. San dealbh seo tha na sgoilearan ag obair air na h-àireamhan 1-100.

Cuideachd chluich sinn an geama KABOOM, abair spòrs!

Bha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu na ràithean agus an seòrsa t-sìde a chì sinn anns gach ràith. Leis an eòlas seo rinn sinn clàr de na mìosan san òrdugh cheart agus dealbhan a’ sealltainn an aimsir anns gach ràith.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *