C5 Latha mu dheireadh de dh’Ukulele!

Gu duilich, b’ e an-diugh an latha mu dheireadh den sreath de leasanan Sounds Like Music a tha air a bhith aig clas a còig le Nora is Lawrence airson 5 seachdainean.  Dh’ionnsaich iad iomadh chord is òran is sheinn is chluich iad gu binn an-diugh airson an triop mu dheireadh.

Seo ‘In the Jungle’ le C5C bhon t-seachdain sa chaidh:

Seo ‘7 Years Old’ an-diugh bho C5:

.