C3S ag innse an uair

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a seallaidh sinn  uair agus  leth uair air gleog analog agus digiteach an duigh. Bha tòrr spòrs againn le cailc san raon-chluich airson an uair a shealltainn ann an diofar