Tha sinn a’ dol a shireadh mathan! C5

Gu fortanach, chuir sgoileran C5 air dòigh dealbh-cluich do mhuinntir sgoil-àraich an t-seachdain seo! Còmhla ris a’ Bh-uas Conroy, tha iad air a bhith a’ deasachadh taisbeanadh bhon leabhar ainmeil Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan.  Gu dearbha bha iad air leth air an àrd-ùrlar is chòrd e ris an luchd-èisteachd modhail bho SÀ.

Is math a rinn sibh C5!