S.T. Diluain an 17mh latha den Gearran 2020

An t-seachdainn sa bha sinn uabhasach trang san sgoil! Ann am Matamataigs, dh’ionnsaich sinn uiread a 4. Chleachd sinn na h-iPads airson geamanan Matamataig a chluiche cuideachd.


Chord spòrs ruinn gu mòr. Bha sinn a’ cluich bàll-coise agus badmantan.

 

Ann an Cuspair, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn beathaichean ann an cunnart.

Chi sinn an ath sheachdainn sibh!
Tioraidh,
Clas 3S