Ionnsachadh agus a’cluich aig an taigh

Fàilte dhan bhlog againn!

‘S ann an seo a bhios sinn a’ cur gach fiosrachadh a dh’fheumas tu airson ionnsachadh, bho Dhimairt an ath sheachdain.  ‘S e rudeigin gu tur ùr a tha seo dhuinn agus tha sinn an dòchas gum bidh beagan spòrs againn leis a seo.

 

A’ dèanamh fiughair ris a’ chiad phost againn Dimàirt!

 

Le gach deagh dhùrachd,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh, a’ Bh-uas NicFhionghuin, a’ Bh-uas Hart, a’ Bh-uas NicPhàil,  a’ Bh-uas Givan agus a’ Bh-uas NicIain

Luch-obrach na sgoil-àraich

 

Welcome to our blog!

This is where we will post all the information you will need for our home learning, to support what you already have in your packs.  This is something totally new for us and we hope that it will be fun and a bit of an adventure for all of us in uncertain times.

 

Looking forward to our first post on Tuesday!

Le gach deagh dhùrachd,

Mrs Reid, Ms MacKinnon, Mrs Hart, Ms MacPhail, Mrs Givan and Ms Johnson

The Sgoil-àraich Team