Hibee Tots

Abair gu bheil spòrs againn gach seachdain aig na clasaichean ball-coise againn.  Tha Aaron an còidse againn a’ sealltainn dhuinn diofar sgilean ball-coise gach seachdain. Tha sinn a’ fas gu math sgileil air ball-coise a-nis!

 

We have great fun each week at our football coaching sessions. We all love Aaron, our coach, who shows us lots of different football skills to practise each week. We are all getting very skilled at football now!