Neach-Saidheans Òg

Bha sinn gu math fòrtanach gun thainig eòlaiche saidheans a ‘ chèilidh oirnn ‘s ann sgoil-àraich.  Bha i a’ sealltainn dhuinn diofar seòrsa deuchainn agus fhuair sinn uile an cothrom gabhail pàirt agus beagan saidhean a dhèanamh sinn fhèin.

 

We were very fortunate to have a science expert visit us at sgoil-àraich. She showed us lots of different experiments and we all had the opportunity to join in carry out the experiments ourselves.