Clas 3/2 Diciadain 25.03

Diciadain 25.03.20 | Wednesday 25.03.20

Image preview

Madainn mhath! Good morning!

An-diugh ‘s e Diciadain an 25mh latha den Mhàirt a th’ ann.

Today is Tuesday, the 25th of March.

Tha sinn a-nis air 134 làithean a chur seachad am-bliadhna ann an Clas 3/2.

Today is our 134th day in Clas 3/2.

Cò ris a tha an t-sìde a coltach far a bheil thu fhèin an-diugh

How is the weather where you are today?

Ciamar a tha sibh an-diugh? Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh obair matamataigs agus litearrachd airson an latha, agus Powerpoint airson C2. Tha mi an dòchas gum bi spòrs agaibh leis an obair! Tìoraidh an-dràsta,

Bho, a’ Bh-uas Bloomer

 How are you today? I hope you are all well.  In today’s blog (attached at the bottom of the post), you can find maths and literacy activities for the day, including a Powerpoint for C2.  I hope you will have fun with the tasks! 

From Miss Bloomer.  

C3-2 Daily Activities 25.03.20

Faclan Cumanta PPT 25.3

2 Replies to “Clas 3/2 Diciadain 25.03”

  1. A Bh’ Uas Bloomer – bha A airson ag radh gun chord an leasan sgriobhadh ris an duigh air sgath ‘s bha e a ’ciallachadh gum b’ urrainn e sgeulachd mu Ninjago a sgriobhadh dhut :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *