Diciadain 25.3.20 | Wednesday 25.3.20

Madainn mhath Clas 3.

Fàilte air ais. Tha sinn an dòchas gun deach leibh gu math leis a’ chiad latha de dh’ionnsachadh san dachaigh.   ‘S e Diciadain an 25mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh.  Lorgaidh sibh obair an latha an seo agus cuimhnichibh gun deach obair an t-seachdain anns a’ bhlog an dè.  Deagh latha dhaibh uile.

Bho thidsearan C3

Good morning,

Welcome back. We hope your first day of home learning went well.  Today is Wednesday the 24th March. You can find today’s activities below and remember the weekly activities were posted in yesterday’s blog.  Have a good day.

From,  the C3 teachers

Daily Activities 25.3.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *