Clas 2D Diardaoin 26.3.20 | Clas 2D Thursday 26.3.20

Hai Clas 2D,

Fàilte air ais.  ‘S e Diardaoin an 26mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh. Tha an t- ionnsachadh agaibh airson Litearrachd agus Àireamhachd gu h-ìosal. 

Hello,

Welcome back. Today is Thursday the 26th of March. You can find your learning for Literacy and Numeracy below.

A’ Bh-uas NicDhùghaill agus Dr Jones

Clas 2 26.03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *