A’ Cluich san Dachaigh – s/t 30.3.20 Home Learning – Play Suggestions w/b 30.3.20

Madainn mhath dhuibh uile,

Tha mi an dòchas gu robh deireach-sheachdain mhath agaibh uile.

Tha mi a’ faicinn gu robh cuid agaibh gu math trang agus cruthachail nuair a bha sibh ag obair aig an taigh an t-seachdain sa chaidh.

Abair gun chòrd e ri luchd-obrach na sgoil-àraich faicinn na dealbhan àlainn a chuir sibh suas air na Claran Ionnsachaidh agaibh.

Tha torr bhreachdan ùr againn airson rudan spòrsail a dh’fhaoadach sibh fheuchainn an t-seachdain seo. Chì sibh na beachdan seo anns a chlàr air an lince gu h-ìosal.

Tha luchd-obrach na sgoil-àraich gur n -ionnrainn gu mòr agus tha sinn a’ còimhead air adhart ri faicinn na rudan spòrsail a bhios sibh a’ dèanamh aig an taigh an t-seachdain seo.

Gabh spòrs!

We hope that you all had a lovely weekend.

We see that some of you have been very busy and creative at home last week. The sgoil-àraich staff have loved looking at all the lovely photographs that you have uploaded to your Learning Journals.

We have lots of new play suggestions that you might like to try this week. You can find all of these play suggestions (in Gaelic and English) in on the learning grids in the link below.

The sgoil-àraich staff are missing you all very much and really look forward to seeing what you get up to at home this week.

Have fun!

Le dùrahdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Ag ionnsachadh aig an taigh -sgoil araich 30.3.20!