31.3.20 Ceòl

Halo a-rithist,

Tha an seanail YouTube deiseil an-diugh! Bha duilgheadas ann le luachdadh suas na bhidiothan. Mar sin chan eil a’ chàilidheachd cho math idir. Bidh na bhidiothan nas fheàrr an ath-thuras.

Gabh spòrs!

Hello again, 

My YouTube channel goes live today! I had a few problems with my internet connection and uploading the videos so they are not the best quality this time. I will work on this over Easter and can promise that they will be better next time!

Enjoy!

Ms Fee

Bidh mi a’ cruthachadh bhidiothan goirid a h-uile seachdain. Roimhe a h-uile leasan blàthachadh Suas –

Clas 1: Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn notaichean ard ‘s  ìseal. Feumaidh sibh caraid dannsa – a bheil Teadaidh sònraichte agaibh?

We are learning about high notes and lows notes. You will need a dance partner – do you have a special Teddy who can help? 

Clas 3: Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na ruitheaman ta agus te te a sgrìobhadh. Feumaidh sibh a’  bhòrd geal agaibh agus ‘druma’ agus ‘claves’ bhon taigh!

We are learning how to write simple rhythms using ta and te te. You will need your mini whiteboard and a drum and claves from your house! (I used a bowl and some wooden spoons!)

Clas 4: Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an pung ‘re’. Feumaid sibh a’ bhòrd geal agus am peann agaibh.

We are learning about the note ‘re’. You will need your mini whiteboard and pen. 

Clas 5 agus 6

Air sgàth ‘s gun robh na clasaichean seo ag ionnsachadh innealan-ciùil nuair a bha sinn anns an sgoil – bidh sibh ag dèanamh na bhidiothan còmhla ri chèile.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an sgàla Pentatonic leis an t-òran Beinn Clachach.

 

 

2 Replies to “31.3.20 Ceòl”

    1. Hi Amelia,

      Thank you for your comment – I’m glad you enjoyed the lesson! Hope you enjoy the next one too. Be sure to check out NYCOS daily activities – they are fantastic for keeping up your musicianship skills and lots of fun too. I’ve been loving doing them at home!

      Miss Fee

Comments are closed.