[C5 31.03.20] – Litearras ‘s powerpoint na Càisge

Madainn mhath a h-uile duine!  An robh cus agaibh ri dhèanamh an-dè?  Rinn mi mearachd is thug mi thugaibh matamataig Diluain agus Dimàirt!  Na gabh dragh ged-thà oir bidh barrachd matamataig ann a-màireach bho Dr Jones.

An-diugh ma thà, chan eil ann ach litearras.  Seo powerpoint a tha ag innse dhuinn ma dheidhinn na Càisge – cò, carson is ciamar a bhios daoine ga comharrachadh.

Plana litreachais Dimairt 3103

Àm na Càisge – cò ciamar carson a bhios sinn a’ comharrachadh na Càisge

Is Dimàirt a th’ ann mar sin is e sgrìobhadh a bhios sibh a’ dèanamh.  An-diugh, sgrìobhaidh sibh bàrdachd tarsnachdan na Càisge!  Tha mi a’ dèanamh fiughair ri ur n-obair fhaicinn!

Bàrdachd Tarsnachdan na Càisge

Aibidil na Càisge

Chun a-màireach!

Morning all!  Did you have a very bust day yesterday?  It turns out I made a whoopsie-daisy and gave you both yesterday and today’s maths work!  Fear not, you’ll have more maths again tomorrow from Dr Jones.

Today then, it’s just literacy.  Here’s a powerpoint which tells us all about Easter – who, how and why it’s celebrated every year.

It’s Tuesday so you’ll be writing, today I’ve asked you to create for me acrostic Easter poems!  I can’t wait to see what you come up with!

Until tomorrow,

a’ Bh-uas Croall

Here’s a pdf version of the bàrdachd powerpoint in case you’re on a tablet: Bàrdachd Tarsnachdan na Càisge