C6 31.03.20 Ealain-Art Anamanachd

Cruthaich figear anamadach!
 
​Create an animated figure
 
  • ​Cleachd am bòrd-geal agus am peann-dubh agad
  • Anns gach bogsa, cruthaich dealbh de figear a bhios a’ gluasad
  • ‘S dòcha gun urrainn dhut dealbhan ann an figear anamadach a chruthachadh ann an ‘leabhar-flip’
  • ​Use your whiteboard and black pen
  • In each box, draw a picture of a moving figure
  • Perhaps you can create moving pictures in a ‘flip book’

Search online for ‘flip book animation’ to find lots of new ideas for drawing animated figures!

[C2C – 2020.31.03] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath, Clas 2C!

‘S e Dimàirt an 31mh latha den Mhàirt a th’ ann agus tha sinn air a bhith ‘san sgoil’ fad 137 làithean. Coimhead air a’ chairt gu h-ìosal. Cia mheud ceud a th’ann? Cia mheud deich? Cia mheud aonad?

Ciamar a tha sibh uile an-diugh? A bheil fhios agaibh gu bheil seo an latha mu dheireadh anns a’ Mhàirt? A-màireach bidh mìos ùr ann, An Giblean. Tha mi an dòchas gum bi an latha math dhaibh an-diugh. Gabh math an latha mu dheireadh den Mhàirt!

Deiseil airson obair? Seo e: Continue reading “[C2C – 2020.31.03] Dimàirt | Tuesday”

C4 – Sealladh air Obair C4/ A Collection of Work by C4 – 2020.03.31

 

Obair bho C1

Halò a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil a h-uile duine a’ cumail sàbhailte agus fallain. Seo dealbh beag no dhà den obair chruaidh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh. ‘S e dealbhan àlainn a th’ annta, tapadh leibh. Tha mi gar ionndrainn uile.

Bho ar tidsear C1, Ms. Bennett.

Hello everyone, I hope you are well and keeping safe. Here are some pictures of the hard work that you are doing. They are lovely pictures to receive thank you. I miss you all. 

From your teacher in P1, Ms. Bennett. Continue reading “Obair bho C1”

C3F Dubhlan Sumdog/Sumdog Challenge 30.3.20

Is math a rinn sibh air dubhlan Sumdog an t-seachdain sa chaidh!  ‘S e Maddie a thainig a-mach air mullach.  Deagh obair Maddie!  Tha dubhlan ur againn a’ toiseachadh an-diugh air sgilean iomadachadh.  

Well done on the Sumdog Division Revision Challenge last week, thank you for taking part.  Maddie came out top of the board, well done Maddie!  Don’t worry if you missed it because we have set you a brand new challenge this week.  This week we are focusing on multiplication.  Good luck 3F!  Log in to your Sumdog account to see the challenge.