C7 01.04.20

Madainn mhath C7!

A chionn gu bheil na sgoiltean dùinte an-dràsta tha sinn air co-dhùnadh a dhèanamh obair a thoirt dhuibh anns an saor-làithean.  Tha gu leòr ùine againn airson sin co-dhiubh!

Since school is closed at the moment, we have decided just to keep posting work for you to do every day through what would have been our Easter holidays.

APRIL FOOLS!

It was a joke GIFs - Get the best GIF on GIPHY

Duilich! Droch fealla dhà! Sorry for the bad joke…

Seo dhuibh obair an lath’ an-diugh | Here is your work for today:

Litearrachd

CLAS 7 LITEARRACHD 1mh den Ghiblein 2020 C7 LITERACY 1st April 2020

028_Rumpelstiltskin

Eacarsaich Gràmair 1 Grammar Exercise 1

Matamataig

Maths Diciadain 01.04.20

Word Problems Week 2 by C7

Ms H & Ms B  🙂