Filmichean àm na Càisg

Feasgar math dhuibh uile,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math agus gu bheil sibh a’ còimhead air adhart ri saor-làithean na Càisg. 

Tha a’ Bh-uas NicPhàil air clàradh dà fhilm spòrsail dhuibh co-cheangailte ri àm na Càisg. Lorgaidh sibh na filmichean seo an seanail YouTube againn.

 Brùth air gach lince gu h-iosal:

 

Stòiridh na Càisghttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

Bonnaich –  Teadaidhean na Càisg https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 Dùrachdan na Càisg dhuibh uile,

 a’Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Afternoon everyone,

 I hope that you are all well and that you are looking forward to your Easter holidays.

Ms MacPhail has been busy recording some Easter videos for you to enjoy. You can find these Easter films on the sgoil-àraich’s YouTube channel.

 Click on the links below:

The Easter Storyhttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

 How to make Easter Teddy Bear  Cakes –   https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 

Wishing you all a lovely Easter.

Best wishes,

 Mrs Reid