Clas 1G 3.04.2020 Obair a rinn sibh aig an taigh

Hai Clas 1G. Abair dà sheachdain trang! Tha e air còrdadh rium gu mòr a bhith a’ faighinn cothrom ur cuid obrach fhaicinn.  Tha mi’ n dòchas gum bi deagh shaor làithean agaibh agus gun urrainn dhuibh an cothrom fhaighinn beagan fois a ghabhail.  Cùmaibh sàbhailte agus gabhaibh spòrs cuideachd!

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Hi Clas 1G.  What a busy fortnight we have had.  I have loved getting the opportunity to see some of your pieces of work. I hope you are able to enjoy your holidays and that you get the chance to relax a bit. Keep safe and have fun too!

With best wishes,

Mrs Mackintosh