A’ cluich san dachaigh (sgoil-araich) s/t 21/4/20

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh soar-làithean mhath agaibh uile, gun do lorg Coineanach na Càisg sibh agus gun dh’fhuair sibh uile tòrr uighean teòclaid!

Tha mi an dòchas gu robh ùine snog agaibh uile comhla ri ar teaghlach agus gu robh spòrs agaibh comhla.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gun còrd cuid de na beachdan cluiche seo ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Morning everyone,

I hope that you all had a lovely Easter break, that the Easter Bunny found you all and that you got lots of chocolate eggs!

I hope that you all had a fun filled time with your families over Easter.

In the link below you will find lots of new learning and play activities that you might like to try at home this week.

I hope that you enjoy some of these activities.

Best wishes to you all,

Mrs Reid

sgoil-araich Home Learning grid – 21.4.20