A’ Cluich san Dachaigh s/t: 27.04.20

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain Sgoil-araich Home Learning 27.4.20mhath  agaibh uile.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gun còrd cuid de na beachdan cluiche seo ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Morning everyone,

I hope that you all had a lovely weekend

In the link below you will find lots of new learning and play activities that you might like to try at home this week.

I hope that you enjoy some of these activities.

Best wishes to you all,

Mrs Reid