C6 Dihaoine

Dihaoine

Chan eil obair ùr againn an-diugh!  Deireadh seachdain eile is cuimhnichibh nach eil sibh san sgoil air Diluain!  Taing airson a bhith ag obrachadh cho cruaidh an t-seachdain seo.  

Rionnag òr airson Sophie a chruthaich na ceisteachain seo bhon obair cliath ionnsachaidh againn.  Am b’urrainn dhuibh na ceistean fhaighinn ceart?

End to another week of learning and thank you for working very hard this week.  We are enjoying seeing your creative pieces of work flood in.  Remember that Monday is a holiday for pupils – we will look forward to hearing from you on Tuesday.

Gold star for Sophie who created the following quiz from the ‘Something Fun’ section of this week’s grid.  Can you correctly answer her Harry Potter quiz?

https://www.quiz-maker.com/QHPFZNO

 

Co-Fharpais – Competition

Tha sinn a’ faicinn dealbh de Bun-Sgoil Taobh na Pàirce gu h-ìosail.  Am b’urrainn dhuibh dealbh nas fhèarr a chruthachadh? 

Below is a picture of the school building.  Can you create a better picture?  If so send in your creations to the admin account and we will let you  know on Tuesday who has won a virtual ‘Gaisgeach na Gàidhlig’ 

One Reply to “C6 Dihaoine”

  1. Tapadh leat airson a’ qhuiz Sophie! Leugh mi na leabhraichean gu lèir (a-rithist) tro saor-làithean na Càisge ach cha d’fhuair mi 11/12, oir bha min dùil gu robh an snitch a’ toirt dhut 300 puing, oops! heehee! Tapadh leat! 🙂

Comments are closed.