[C2C – 2020.01.05] Dihaoine | Friday

Woohoo! ‘S e Dihaoine a th’ ann an-diugh agus chan eil obair-sgoile ann. Seo a’ chiad latha den mhìos ùr – An Cèitean. Tha dealbhan bho ar caraidean gu h-ìosal agus tha bhideo ann le Ms. Bloomer bho Clas 3/2. Rinn i quiche glasraich aig an taigh. ‘S dòcha gu bheil sibhse ag iarraidh quiche a dhèanamh aig an deireadh sheachdain seo? Tha a rèiseid aig an ìochdar den phost.

Woohoo! It’s Friday today and there is no schoolwork. This is the first day of the new month – May.  Pictures from our friends are below and there is a video by Ms. Bloomer from Clas 3/2. She made a vegetable quiche at home. Maybe you want to make a quiche this weekend? Her recipe is at the bottom of the post.

Le gaol bho Ms. Clark

Quiche Glasraich Recipe