C4 2020.04.30 Daily Activities

Madainn mhath C4!

Please find your activities for the day below:

Maths and Numeracy

Aireamh an latha Tur aireamh 2

Sumdog challenge:

Gheibh sibh na ceistean Sumdog Clas 4 bho 8.00f Diciadain 29.4.20 gu 12.35f Dihaoine 1.5.20.  ‘S e a’ làimhseachadh dàta a th’aca aig aon ìre!  Gura math a thèid leibh.

‘S math rinn sibh air fad a dh’ fheuch obair Sumdog an seachdain sa chaidh!

You can access the Class 4 Sumdog challenges from 8.00pm on Wednesday 29 April until 12.35pm on Friday 1 May 2020.  The challenges covers data handling at one level.  Try your best.

Well done to all those who tried the Sumdog tasks last week.

Literacy

Ainmearan agus buadhairean Diardaoin Sg 3004

Diardaoin Sg 3004

Enjoy your learning,

Your C4 Teachers 🙂

[C2D 30.4.20] Diardaoin | [C2D 30.4.20] Thursday

Madainn mhath C2D!

S e Diardaoin a th’ ann an-diugh agus chì sibh an obair airson an latha gu h-ìosal.

It’s Thursday today and your work for today is below, I hope you are all having a lovely week.

Mòran taing,

A’ Bh-uas NicDhùghaill agus Dr Jones

30.04 Literacy and Numeracy Activities

30.04 Topic Maths Am bogsa bìdh agam claran is cuir ris

30.04 Topic Maths Am bogsa bìdh agam claran is cuir ris PDF Version

 

C7 30.04.20

Hi C7,

We put a task on Teams for you to try. We would like you to try to upload the maths tasks that we had for Monday. When you go to high school, you will be using Teams so this is a good time to try it out!

Seo ar n-ionnsachadh airson an lath’ duigh. Ma dh’ fheumas sibh cuideachadh sam bith, cuir post-d thugainn.

Continue reading “C7 30.04.20”