A’ Cluich san dachaigh s/t 05.05.20

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain mhath  agaibh uile.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gun còrd cuid de na beachdan cluiche seo ribh.

 

Le dùrachdan,

 

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

https://www.youtube.com/watch?v=RAJTSSzpJqQ

Good Morning everyone,

 

I hope that you all had a lovely weekend

In the link below, you will find lots of new learning and play activities that you might like to try at home this week.

I hope that you enjoy some of these activities.

 

Best wishes to you all,

 

Mrs Reid

 

Sgoil-araich Home Learning 04.05.20-