Ceilidh is Craic #2

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo  air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas Wight – aon de na Iar-cheannardan againn.  An robh fios agaibh gu bheil i à Canada? Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.  Chòrd e ruinne!

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the lovely Mrs Wight one of our DHTs who is dazzling us with her fancyfoot .  Did you know she is Canadian and before coming a teacher she was a professional step dancer.  Watch her here giving us some canadian steps!