Ceilidh is Craic #3

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas NicAoidh – aon de na luchd-taic prìseil againn.  An robh fios agaibh gun ‘s urrainn dhith cluich a’ phìob, giotàr, fìdeag is am bogsa?  Tha sinn a’ smaoineachadh gun urrainn dhi seinn cuideachd ach cha chuala sinn fhathast i!  Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.

 

This week it’s Ms MacKay one of our very precious PSAs turn to push those musical buttons.  Did you know that she can play the pipes, whistle, guitar and the button box.  We are sure she can sing too but she won’t let on!  Watch her here giving us her rendition of Càite am bi na maraichean, Càil thu cadal, Sabhal ‘ic Ùisdean, Cairt mo sheanair.