Lewis Quiche

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bha mi airson beagan còcaireachd a dhèanamh an turas seo ‘s mar sin rinn mi Lewis Quiche.

Bhiodh e sgoinneil dealbhan den quiche agaibh fhaicinn! Faodaidh sibh post-d a chur gu mairibheag@cnag.org ma tha sibh airson sin a’ dhèanamh.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri