Ceilidh is Craic #5

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith ag èisteachd ri na ‘Ukecèilidhs’.  Tha iarratas mòr orra aig ceilidhean air feadh Dùn Èideann.  Tha na tidsearan seo air a bhith ag obrachadh cruaidh air clàradh an t-òran cumanta ‘Cearcall a’ Chuain’. Seo iad: a’ Bh-uas Fee, a’ Bh-uas Watson, a’ Bh-uas Croall, a’ Bh-uas Bloomer is a’ Bh-as Grigor.

This week we have our lovely ‘Ukecèilidh’ troop singing one of Runrig’s finest Gaelic songs ‘Cearcall a’ Chuain’.  The group are in high demand to play at ceilidhs in Edinburgh. Here they are Ms Fee, Mrs Watson, Mrs Croall, Ms Bloomer and Mrs Grigor.  Enjoy!