[C3/2 – 22.05.20] Dihaoine | Friday

Madainn mhath! | Good morning!

An-diugh ‘s e Dihaoine an 22mh latha den Chèitean a th’ ann. | Today is Friday, the 22nd of May.

Tha sinn a-nis air 162 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2. | Today is our 162nd day in Clas 3/2.

An-diugh chan eil obair ùr againn ach ma tha thu airson rudeigin eile a dhèanamh seo dà bheachd dhut | Today we don’t have any new work but if you’re looking for something to do here are a couple of  suggestions:

Feuch ris an dùbhlan tùr rola-toidhleit. Seall air a’ bhidio seo (tha feadhan eile air na blogaichean C3S is C3F cuideachd).

Try the toilet roll tower challenge. Watch this video (Mrs Stone and Miss Grant have been giving it a go too so you can watch their videos on the C3S and C3F blogs too)

1 chilli – air seathair | sit on a chair
2 chilli – air an làir | sit on the ground

 

Dèan rudeigin anns a’ chidsin. Rinn mi piotsa an t-seachdain seo. Seall air a’ bhidio agus tha an reasabaidh an-seo cuideachd.

Why not try making something in the kitchen? I’ve been making pizza this week. Watch the video or look at the recipe here:

Piotsa

 

Gabh spòrs! Tha mi an dòchas gum bi deireadh na seachdain math agaibhse uile! Tapadh leibh airson an obair a rinn sibh tron seachdain. | What ever you get up to I hope you have fun. Thank you all for all the work you’ve been doing this week and have a lovely weekend.

Miss Bloomer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *